Delen

KAWASAKI Z1

De Z1 zorgde voor Kawasaki's doorbraak op de internationale
motormarkt.

Eind jaren '60 begonKawasakiin het grootste geheim aan deontwikkeling van een750 cc straatmotor. Het moest en zou een geavanceerd model
worden met een viercilinder in lijn als krachtbron. De plannen van Kawasakiwerd echter gedwarsboomd door de lancering vande Honda CB 750. Daarop steldeKawasaki de lancering van zijn model uit. Maar uitstel zou in dit geval geenafstel zijn.De Kawasaki-ingenieursmaakten van het uitstel gebruik om het blokverder te verfijnen. Uiteindelijk opteerde men ervoor om decilinderinhoud naar903 cc op te trekken.


De keuze voor een groter blok had consequenties. Bij z'nintroductie opde Amerikaanse en Europese marktin 1973, was deKawasaki Z1de
krachtigste productie-motorfiets ter wereld.De viercilinder met bovenliggende nokkenas produceerde zo'n 82 pk. Vanuit 21eeeuws perspectief lijkt
de Z1 een gewone naked bike maar eigenlijk was hij een van de eerstesuperbikes.Bij de lancering van demotorfiets was de pers tegelijkertijd lovend en bezorgd. Lovend vanwege hetknap staaltje werk dat deKawasaki-ingenieurs hadden afgeleverd en deprestaties die daarmee gepaard gingen. De bezorgdheid vande Amerikaansemotorpershad vooral met het hoge vermogen van de Z1 te maken. Zouden de bandenen de ketting het vermogen wel aankunnen? Uiteindelijk bleek dat geen probleem te zijn.

In zekere zin profiteerdede Kawasaki Z1van hetpionierswerk dat deHonda CB 750had verricht.De Kawasaki had een aantal karakteristieken van de Honda overgenomen.Toch kan je niet stellen dat de Z1 zomaar een klakkeloze kopie was. De Kawasakimaakte vooral het verschil met z'n motor die zo'n15 pk meer produceerde. Anno 2013 lijkt dat niet zo'n groot verschilte zijn maar toen was dat wel het geval.De Z1was eveneens meteen elektrische starteruitgerustmaar de machine zou in de eerste jaren nog met een kickstarter geleverd worden.Een andere opvallende overeenkomst met de CB 750 was de remschijf vooraan. Volgens de fabrieksspecificaties was er maareen remschijf maar in de praktijk werdeen Z1 doorKawasaki-dealersvaak vaneen tweede remschijfvoorzien. Al heel vroeg werd immers duidelijk dat dieene remschijf niet volstond om een motorfiets met zo'n vermogenveilig totstilstand te brengen.


Dat hoge vermogen speelde deKawasakiook parten quahandelbaarheid. Vooral rondhet balhoofddurfde het frame nogal stijfheid te ontbreken. Bijlatere modellen werd hetchassis op die plaats dan ook verstevigd. Ook het hoge en brede stuur stond scherp stuurwerk in de weg. Toch
vonden heel watZ1-eigenaarsdat hun motorfiets beter stuurde dan eenHondCB750.De discussie over welke van deze twee motorfietsen nu de beste was, zou in die jaren in veel motorkroegen tot heftige discussies leiden.